Euroopa kutseoskuste nädal

20.11.17 - 24.11.17 Üle Eesti

20.-24. novembrini korraldatakse kutsehariduse väärtustamiseks Euroopa kutseoskuste nädalat.

Nädala jooksul korraldatakse üle Euroopa hulgaliselt üritusi, millega tutvustatakse tänapäevase kutseõppe võimalusi. Julgustame kõiki kutseoskuste nädalaga liituma ning ka ise haakuvaid üritusi korraldama!

Oma ettevõtmised tasub üles märkida Euroopa Komisjoni veebilehel asuvasse kalendrisse, et info paremini leviks ja ka Eesti sündmuste kaardil silma paistaks: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261#section_event ✍ 📅

Ideed ja suunised ürituse või sündmuse korraldamiseks leiab eestikeelsest juhendist: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17885&langId=et

#EUVocationalSkills

Korraldaja kontakt:
Euroopa Komisjon
Lisainfo  Tagasi