Karjäärivalik

Erialavaliku tegemisel on oluline arvestada oma tugevuste ja isikupäraste võimete, huvialade ja hobidega. Samuti on oluline teada, milline on tööturu olukord ja tulevikuprognoosid ning tööandjate pakutavad töö- ja arenguvõimalused. Nutikas on valida südamelähedane eriala, mis on samal ajal ka tööturul nõutud.

Tuleviku töökohad muutuvad järjest keerulisemaks ning seepärast on tööturul edukaks toimetulekuks vaja kindlasti omandada erialane kutse- või kõrgharidus. Eesti ühiskond ja tööjõuturg vajab väljaõppinud töötajaid, kellel on laiapõhjaline erialane baasharidus, millele on järgnenud nn nutikas spetsialiseerumine.

Eriala või valdkonna põhjalik tundmine on tööalase karjääri alus. Tulevikus muutub üha olulisemaks mitme erineva valdkonna teadmiste ja oskuste kombineerimine, mis annab võime kohaneda kiiresti muutuva töö sisu- ja töökeskkonnaga.

Lisaks erialastele oskustele on olulised ka üldoskused ja nende järjepidev arendamine. Üldoskused on sellised teadmised, oskused ja hoiakud, mis ei ole otseselt seotud ühegi kindla eriala või valdkonnaga, kuid mis aitavad inimesel oma tööga edukalt hakkama saada ning võimaldavad ka tegevusvaldkonda vahetada. Üldoskusteks on näiteks suhtlusoskus, meeskonnatöö tegemise oskus, ettevõtlikkus, õppimisvõime, kriitiline mõtlemine, arvutioskus, eneseväljendusoskus, võõrkeelteoskus, juhtimisoskus ja muud.

Kindlasti tuleb läbi mõelda ja välja uurida, kus on võimalik soovitud erialal rakendust leida. Kas töökohad on pigem kitsas valdkonnas või annab valitud eriala laiapõhjalise ettevalmistuse, mida saab mitmel pool tööturul edukalt ära kasutada?

Eriala ja sobiva kooli valik peaks toimuma läbimõeldult ja kaalutletult. Otsuste tegemisel on abi nii Rajaleidja keskuste kui ka koolide karjäärinõustajatest, osalemisest töövarjupäevadel, erinevate õppeasutuste lahtiste uste päevade külastamisest ja teistest oskuste aasta erinevatest üritustest ja tegevustest, mille kohta leiad rohkem infot oskuste aasta kalendrist.

MTÜ Tagasi Kooli korraldab veebruaris karjäärikuu, mille jooksul tuuakse üle Eesti 1.-12. klasside õpilaste ette 1000 eripärast karjääriteemalist külalistundi nii aine- kui ka karjääriõpetuse raames. Tundide sihtgrupp on 1.-12. klasside õpilased üle Eesti.

Lisainfo kutsehariduse kohta Facebookis ja veebis.

Lisainfo karjääriplaneerimise kohta Facebookis ja veebis.