Konkursi reeglid

OSKUSTE AASTA KOOLINOORTE VIDEOKONKURSS “MINA OSKAN!” REEGLID

1. KONKURSI KORRALDAJA
Konkurssi korraldab oskuste aasta 2017 raames Sihtasutus Innove.

2. KONKURSI EESMÄRK
Konkursi eesmärk on suunata koolinoori oskusi ja teadmisi väärtustama ning oma tulevikule mõeldes arendama neid oskusi, millele elus tugineda.

3. KONKURSI AJAKAVA*
• Konkursitöid saab esitada 17. veebruarist kuni 7. aprillini 2017.
• 19. aprillil 2017 avalikustab žürii kuni 10 parimat konkursitööd, mis osalevad 28. aprillini 2017 oskuste aasta Facebooki lehel (https://www.facebook.com/oskusteaasta) rahvahääletusel.
• Võitjad kuulutatakse välja 4.–5. mail 2017 toimuval messil
Noor Meister 2017 Eesti Näituste messikeskuses (Pirita tee 28, Tallinn).

4. VIDEOKONKURSI TINGIMUSED
Videokonkursist “Mina oskan!” saavad osa võtta 6.–12. klasside õpilased.
Konkurss on individuaalne ning töid saab esitada kahes vanusekategoorias:
• 6.-9. klass ja
• 10.-12. klass.

4.1. VIDEOKONKURSI TEEMA
Konkursile esitatav videoklipp peab väljendama mõnda konkreetset oskust, mida õpilane valdab ja mis võib olla tulevikus aluseks tema erialavalikule.

4.2. NÕUDMISED KONKURSITÖÖDELE
• Konkursitöö peab vastama teemale „Mina oskan!“;
• Konkursitöö pikkus on 1–2 minutit;
• Konkursitöö algustiitris on ära märgitud konkursi teema;
• Konkursitöö on üles laetud videojagamis-keskkonda YouTube ning esitatud konkursile oskuste aasta kodulehe alamlehe Konkurss kaudu;
• Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest.

5. AUHINNAD
Konkursi võitjaid autasustatakse kahes eelnimetatud vanusekategoorias. Mõlema vanusekategooria auhinnaks on mobiiltelefon Apple iPhone SE (16 GB) koos Beats kõrvaklappidega.

Lisaks panevad eriauhinna välja nii Rajaleidja võrgustik kui ka Eesti Tööandjate Keskliit.

6. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID
Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuuluvad oskuste aasta korraldusmeeskonna liikmed. Hindamisel võtab žürii arvesse teemale vastavust, sõnumi edastamise selgust, loomingulisust ja originaalsust.

Žürii valib konkursi tingimustele vastavate videote hulgast välja kuni 10 parimat videot, mis pääsevad oskuste aasta Facebooki lehel toimuvale rahvahääletusele.

Võitjate väljaselgitamisel on žürii kohapunktidel ja Facebooki rahvahääletuse tulemustel võrdne osakaal ning punktid summeeritakse.

7. KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE
Videokonkursi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid videoklippe oskuste aasta ja haridusega seotud artiklite juures erinevates infokanalites. Pärast konkursitulemuste avaldamist märgitakse videoklippide kasutamisel alati ära autori nimi.

Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada videod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

8. AUTORI VASTUTUS
Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud videoklipi autor, ning et kõik videoklipis kasutatud materjalid on kooskõlas autoriõigustega.

9. TOETAJAD
Konkursi läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Sotsiaalfond.

 

*Pikendasime konkursi tähtaega