Kunagi pole hilja uut eriala omandada

Karjääri mõttes ei ole olemas valesid valikuid, sest iga valiku taga olev otsus sõltub olukorrast ning lähtub sel ajal olemasolevast infost ja teadmistest. Olukord võib aga juba lühikese ajaga kardinaalselt muutuda ning sellest tulenevalt on mitte ainult loomulik, vaid ka vajalik teha uusi otsuseid ja valikuid.

Viimase saja aasta tehnoloogiline areng on kaasa toonud muutused nii hariduses, töömaailmas kui ka elukvaliteedis. Elukutsed kaovad ja tekivad, nii et me ei oska neid ettegi ennustada. „Muutuvas maailmas tagavad eduka toimetuleku kohanemisvõime ja laialdased üldoskused, nagu võõrkeeled, arvutikasutamise oskus, aga ka suhtlemisoskus ja enesejuhtimine,“ ütles Innove Rajaleidja keskuse karjäärinõustamise peaspetsialist Ave Vilu.

Selleks, et vältida õpingute katkestamist, on Vilu sõnul hea erialavalik juba eelnevalt enda jaoks põhjalikult läbi mõelda. „Alustada tuleb iseendast – oma huvidest, võimetest, eelistustest ja unistustest,“ ütles Vilu.

Samuti peab hindama realistlikult eriala väljavaateid tööturul. Näiteks võib noore inimese vastupandamatuks kutsumuseks olla maalikunst, mis aga ei pruugi stabiilset sissetulekut tagada. Sissetuleku saamiseks tuleb tegelda lisaks tegevustega, mis on erialaga kas lähemalt, kaugemalt või üldsegi mitte seotud.

„Sageli tunneme intuitiivselt ära meile sobiva ala. Me ei suuda terve elu endale valetada, et oleme rahul meie olemusega sobimatu tegevusvaldkonna, eriala või tööga. Oleme sisemiselt õnnetud,“ rääkis Vilu.

Töö rahulolu peegeldub aga ka tulemustes, sh tulemuste saavutamise kiiruses ja eesmärkide täitmise mahus. Ebasobival alal töötavad inimesed jõuavad varem või hiljem arusaamisele, äratundmisele ja endale tõe tunnistamiseni.

Vilu sõnul on tänapäeval igati loomulik elukestev õppimine, mitmete erinevate elukutsete katsetamine, oma koha otsimine ja erinevatest säravatest killukestest oma unikaalse elutee kujundamine. Uued algused ja uued võimalused on kõigi jaoks alati olemas. Mitte kunagi pole hilja hakata endale rahuldust pakkuvat elu looma.