Kutseharidus

Tööelus edukaks toimetulekuks on vaja häid kutseoskusi. Suurt osa neist oskustest saab omandada kutseõppes. Erialane haridus annab hea lähtekoha edukaks karjääriks kogu eluks.

Kutseharidus on spetsialistiharidus. Kutseõppe läbimine annab valitud erialal töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Tänapäevase kutsehariduse võtmesõnaks on koostöö ettevõtjatega. Selleks, et lõpetajate oskused vastaksid tööandjate ootustele, peab iga õppija saama õpingute ajal praktilise töö kogemuse. Kutseõppeasutuste tehniline baas võimaldab pakkuda kaasaegsel tasemel õpet ning õppekavade koostamisel on arvestatud tööturu nõudmisi.

Kutseharidusel on tähtis roll elukestvas õppes. Kutsehariduse omandanud jätkavad õppimist, samuti on võimalik tagasitulek kutsekooli pärast kõrghariduse omandamist. Õppima oodatud on kõik – noored esimest ametit omandama ning täiskasvanud end täiendama või uut ametit õppima.

Kutseharidus pakub õppimisvõimalusi ka hariduslike erivajadustega õppuritele. Õppida saab erinevatel tasemetel ning koolimajad on füüsilise puudega inimestele ligipääsetavad.

Lisainfo kutsehariduse kohta Facebookis ja veebis.

Lisainfo karjääriplaneerimise kohta Facebookis ja veebis.