Oskuste aasta on lõppenud, aeg on otsad kokku tõmmata!

Oskusi, meisterlikkust, kutseharidust ja elukestvat õpet väärtustav oskuste aasta on saanud väärika punkti. Oskuste aastasse on panustanud paljud. Suur-suur tänu teile!

Teema-aasta üheks läbivaks tegevuseks olid inspiratsiooniüritused, mis toimusid kümnel korral üheksas erinevas maakonnas. Üritus oli suunatud üldhariduskoolide 7.-12. klassi õpilastele, pakkude innustust oma tee leidmisel ning kutseharidusalaste teadmiste täiendamisel. Kokku osales üle tuhande noore 70. üldhariduskoolist üle Eesti.

 

 

Inspiratsiooniüritusel astus üles 47 erinevat esinejat, kelle hulka kuulusid kutsehariduse taustaga tuntud isikud, kohalikud ettevõtjad, võõrustava kutseõppeasutuse vilistlased, SA Kutsekoda esindajad ja Rajaleidja karjäärispetsialistid. Tuntud esinejatest jagasid oma kogemusi näiteks:

  • Lauri Pedaja
  • Maia Vahtramäe
  • Tiina Tauraite
  • Ivari Padar
  • Allar Raja
  • Getter Jaani
  • Ja paljud teised inspireerivad inimesed.

 

Loodetavasti leidsite sellest aastast innustust. Kutsehariduse, oskuste ja meisterlikkuse teemadega saab edaspidi kursis olla kutseharidus.ee Facebooki lehe ja veebilehe http://www.kutseharidus.ee/ vahendusel.

Veelkord, suur tänu kõigile 🙏

Oskustega tulevikku!