Oskuste aasta

2017. aastat tähistatakse oskuste aastana.

Teema-aasta eesmärk on tõmmata tähelepanu kutseharidusele ja väärtustada Eesti ühiskonnas oskusi, sh kutseoskusi, samuti meisterlikkust ja elukestvat õpet.

Aasta fookus on esmajoones erinevate kutsete ja erialade propageerimisel.

Oskuste aasta on oma olemuselt raamistik paljude erinevate partnerite poolt algatatud oskuste ja meisterlikkuse väärtustamist toetavatele tegevustele, üritustele ja sündmustele, sidudes need oskuste aasta egiidi all ühtseks tervikuks. Erinevad tegevused ja sündmused kogutakse kokku oskuste aasta ürituste kalendrisse »

Aasta jooksul toimuvad üle Eesti kümme inspiratsiooniüritust, mis on mõeldud üldhariduskoolide 7.-12. klassi õpilastele. Nende eesmärk on motiveerida noori valima edasiõppimiseks praktilisi erialasid, oskusi.

Aasta esimeses pooles toimus videokonkurss „Mina oskan!“, kus 6.-12. klassi noored said mõelda oma oskustele, need 1.-2. minutilisse videona oskuste aasta veebilehele laadida ning toredaid auhindu võita. Teine pool aastast toob samuti noortele midagi põnevat. Et kõige sellega kursis olla, tasub silm peal hoida oskuste aasta Facebooki lehel »

Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium, elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja teema-aastat juhib Sihtasutus Innove koostöös kutseõppeasutuste, Eesti Tööandjate Keskliidu ning mitmete teiste koostööpartneritega, kelle tegevus on seotud oskuste ja meisterlikkuse väärtustamisega.